WES Sp. z o.o. Wytwórnia Ekstraktów Słodowych Sp. z o.o.
PL 64-200 Wolsztyn
ul. Słodowa 13
tel.:    +48 68 3843664
faks:  +48 68 3843665

mail:   handel(a)wes.pl
WES.pl       piWES.eu

Wytwórnia Ekstraktów Słodowych Sp. z o.o.   z siedzibą w Wolsztynie, ul. Słodowa 13, 64-200 Wolsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042573. NIP: 923-14-74-257. Wysokość kapitału zakładowego: 801 000 zł.